Pracujme spoločne
Screen
Screen
Screen

Čo sa nám podarilo

Rok

2019

Live Web

www.bauska.sk

Služby pre klientaŠípka vpravo

  • + Tvorba vizuálnej identity
  • + Tvorba webového sídla
  • + Dodatočné prispôsobenie sídla na tablety
  • + Prezentácia vozového parku
  • + Administračný systém
  • + Mesačna údržba sídla
Výzva

VýzvaŠípka vpravo

Vytvoriť imidž "mladej, inovatívnej spoločnosti, ktorá pôsobí ako start-up medzi stavbárskymi firmami a nehanbí sa za svoje kresťanské hodnoty”. Webové sídlo sa má ďalej prispôsobovať na tablet, aby sa spoločnosť odprezentovala na osobnom stretnutí pomocou tabletu, nie katalógu.

Proces

ProcesŠípka vpravo

Výroba grafickej mantry spoločnosti - dizajn manuálu. Návrh používania loga, zadefinovanie typografie spoločnosti, farieb, grafických elementov, vizuálu dokumentov, online identity, identity na oblečení, vozidlách a stavebných plochách.

Zápisník

RiešenieŠípka vpravo

Výsledkom prác je 38 stranová príručka, ktorá odporúča spoločnosti používať zadefinované elementy pre vizuálne odlíšenie sa od konkurencie. Či už v online prostredí alebo printovom. V online prostredí je vysledkom webové sídlo, ktoré prezentuje aktuálne referencie spoločnosti, novinky partnerov a vozový park. Riešenie takto spoločnosť Bauska. vizuálne odlišuje od konkurencie a ponúka pohľad na svoju inovatívnosť ako v stavebnej činnosti tak navonok pre potencionálnych klinetov, prostredníctvom svojho moderného webového sídla.

Výsledné spracovanieŠípka vpravo

Mac
Handshake

Zaujal Vás tento projekt a chceli
by ste niečo podobné?

Napíšte nám
NásledujúciŠípka vpravo
projekt
HotSpring

Komplexne sme prepracovali UI a UX webu a zakomponovali hodnoty spoločnosti do grafiky projektu.