en Napíšte nám
HotSpring

Nová webstránka podľa súčasných trendov s cieľom pritiahnuť klientov do showroomu

Klient

HotSpring logo

Služby

  • Príťažlivý prezentačný portál produktov
  • Systém spätnej väzby
  • Administračný systém

Rok

2017
HotSpring

Výzva

Redizjanovať webový portál s cieľom jeho zjednodušenia a prilákania ľudí do Showroomu. Zvýraznenie profesionality ponúkaných služieb a kvalitu produktov.

Proces

Konzultáciami sme dospeli k riešeniu, že spoločnosť potrebuje prezentovať svoje luxusné produkty formou kvalitných a veľkých obrázkov. Pôvodné riešenie sme starostlivo zanalyzovali a navrhli novú štruktúru. Následne sme pripravili prevzdušnený a pútavý grafický návrh pre mobilné a počítačové zobrazenie a portál naprogramovali.

Výsledkom je vizuálne pútavý portál, ktorý ľudí láka vyžiadať si nezáväznú cenovú ponuku. Je rýchly, ľahko ovládateľný, prehľadný slúži vyššiemu cieľu - prilákať ľudí do Showroomu v Bratislave a Košiciach. Do portálu boli implementované hodnotenia zákazníkov, ktoré sa uskutočňujú pomocou tabletu, po inštalácii technika priamo u klienta. Portál obsahuje konfigurátor vizualizácie obloženia a vaní výriviek. Súčasťou portálu sú aj vložené užívateľské príručky na stiahnutie a nezanedbateľný výpočet spotreby energie pre daný model.

Riešenie

Výsledkom je vizuálne pútavý portál, ktorý ľudí láka vyžiadať si nezáväznú cenovú ponuku. Je rýchly, ľahko ovládateľný, prehľadný slúži vyššiemu cieľu - prilákať ľudí do Showroomu v Bratislave a Košiciach. Do portálu boli implementované hodnotenia zákazníkov, ktoré sa uskutočňujú pomocou tabletu, po inštalácii technika priamo u klienta. Portál obsahuje konfigurátor vizualizácie obloženia a vaní výriviek. Súčasťou portálu sú aj vložené užívateľské príručky na stiahnutie a nezanedbateľný výpočet spotreby energie pre daný model.

Výsledné spracovanie

Mac
Následujúca >
Microit

Komplexne sme prepracovali UI a UX webu a zakomponovali hodnoty spoločnosti do grafiky projektu.