en Napíšte nám
Microit

Tvorba stratégie pre silnú online značku a návrh moderného webu

Klient

Microit logo

Služby

  • Tvorba vizuálnej identity
  • Tvorba webového sídla
  • Webové sídlo zamerané na US a DE trh
  • Administračný systém na mieru
  • Newsletter systém
  • Chat pre dvoch operátorov
  • Technické SEO LinkedIn a Xing prispôsobenie
  • Mesačná údržba webového sídla
  • Registrácia ochrannej známky

Rok

2018
Microit

Výzva

Odprezentovať spoločnosť ako globálneho a stabilného partnera pri implementácii SAP GTS modulu

Proces

Počiatočnými konzultáciami sme sa pustili do tvorby redizajnu webového sídla. Zistili sme hodnoty spoločnosti, ich ciele a plány v nastávajúcich rokoch. Začali sme vyrábať webové sídlo, ktoré odzrkadľuje prepájanie systémov, pôsobí nadčasovo a prezentuje jednotlivých konzultantov a služby spoločnosti MicroIT. V nadväznosti na tovrbu sme sa pustili do tvorby dizajnu manuálu materiálov pre reklamné účely.

Výsledkom prác je webové sídlo v anglickom a nemeckom jazyku, ktoré prezentuje služby a konzultantov spoločnosti. Sídlo zbiera emailové adresy a rozposiela novinky na mieru. Súčasťou je Blog, ktorý prezentuje správy a novinky od jednotlivých konzultantov. Zdieľanie správ je prispôsobené o LinkedIn a Xing sociálne siete. Sídlo je ďalej doplnené o Chat, ktorý automaticky ukladá všetky konverzácie a funguje simultánne pre dvoch operátorov. K webovému sídlu sa neskôr pridala príručka pre používanie grafických prvkov v rozsahu 28 strán, ktorá popisuje používanie pre marketingové a predajné účely.

Riešenie

Výsledkom prác je webové sídlo v anglickom a nemeckom jazyku, ktoré prezentuje služby a konzultantov spoločnosti. Sídlo zbiera emailové adresy a rozposiela novinky na mieru. Súčasťou je Blog, ktorý prezentuje správy a novinky od jednotlivých konzultantov. Zdieľanie správ je prispôsobené o LinkedIn a Xing sociálne siete. Sídlo je ďalej doplnené o Chat, ktorý automaticky ukladá všetky konverzácie a funguje simultánne pre dvoch operátorov. K webovému sídlu sa neskôr pridala príručka pre používanie grafických prvkov v rozsahu 28 strán, ktorá popisuje používanie pre marketingové a predajné účely.

Výsledné spracovanie

Mac
Následujúca >
Proplusco

Komplexne sme prepracovali UI a UX webu a zakomponovali hodnoty spoločnosti do grafiky projektu.