Pracujme spoločne
Screen
Screen
Screen

Čo sa nám podarilo

Rok

2018

Live Web

www.microit-gts.com

Služby pre klientaŠípka vpravo

  • + Tvorba vizuálnej identity
  • + Tvorba webového sídla
  • + Webové sídlo zamerané na US a DE trh
  • + Administračný systém na mieru
  • + Newsletter systém
  • + Chat pre dvoch operátorov
  • + Technické SEO LinkedIn a Xing prispôsobenie
  • + Mesačná údržba webového sídla
  • + Registrácia ochrannej známky
Výzva

VýzvaŠípka vpravo

Odprezentovať spoločnosť ako globálneho a stabilného partnera pri implementácii SAP GTS modulu

Proces

ProcesŠípka vpravo

Počiatočnými konzultáciami sme sa pustili do tvorby redizajnu webového sídla. Zistili sme hodnoty spoločnosti, ich ciele a plány v nastávajúcich rokoch. Začali sme vyrábať webové sídlo, ktoré odzrkadľuje prepájanie systémov, pôsobí nadčasovo a prezentuje jednotlivých konzultantov a služby spoločnosti MicroIT. V nadväznosti na tovrbu sme sa pustili do tvorby dizajnu manuálu materiálov pre reklamné účely.

Zápisník

RiešenieŠípka vpravo

Výsledkom prác je webové sídlo v anglickom a nemeckom jazyku, ktoré prezentuje služby a konzultantov spoločnosti. Sídlo zbiera emailové adresy a rozposiela novinky na mieru. Súčasťou je Blog, ktorý prezentuje správy a novinky od jednotlivých konzultantov. Zdieľanie správ je prispôsobené o LinkedIn a Xing sociálne siete. Sídlo je ďalej doplnené o Chat, ktorý automaticky ukladá všetky konverzácie a funguje simultánne pre dvoch operátorov. K webovému sídlu sa neskôr pridala príručka pre používanie grafických prvkov v rozsahu 28 strán, ktorá popisuje používanie pre marketingové a predajné účely.

Výsledné spracovanieŠípka vpravo

Mac
Handshake

Zaujal Vás tento projekt a chceli
by ste niečo podobné?

Napíšte nám
NásledujúciŠípka vpravo
projekt
Proplusco

Komplexne sme prepracovali UI a UX webu a zakomponovali hodnoty spoločnosti do grafiky projektu.