Screen
Screen
Screen
Screen
Screen

Čo sa nám podarilo

Rok

2019

Výsledok našej práce

www.bauska.sk

RealizovanéŠípka vpravo

  • + Tvorba vizuálnej identity
  • + Tvorba webového sídla
  • + Dodatočné prispôsobenie sídla na tablety
  • + Prezentácia vozového parku
  • + Administračný systém
  • + Mesačna údržba sídla
Výzva

Naša výzvaŠípka vpravo

Našou výzvou bolo vytvoriť imidž "mladej, inovatívnej spoločnosti, ktorá pôsobí ako start-up medzi stavbárskymi firmami a nehanbí sa za svoje kresťanské hodnoty”. Webové sídlo sa má ďalej prispôsobovať na tablet, aby sa spoločnosť odprezentovala na osobnom stretnutí pomocou tabletu, nie katalógu.

Proces

Ako sme postupovali?Šípka vpravo

Pre klienta sme vytvorili grafickú mantru spoločnosti - dizajn manuál. Navrhli sme používanie loga, zadefinovali sme typografiu spoločnosti, farieb, grafických elementov, vizuálu dokumentov, online identity, identity na oblečení, vozidlách a stavebných plochách.

Zápisník

Ako sme klientovi pomohli naším riešením?Šípka vpravo

Výsledkom našich prác je 38 stranová príručka, ktorá odporúča spoločnosti používať zadefinované elementy pre vizuálne odlíšenie sa od konkurencie. Či už v online prostredí alebo printovom. V online prostredí je výsledkom našej práce webové sídlo, ktoré prezentuje aktuálne referencie spoločnosti, novinky partnerov a vozový park. Vďaka nášmu riešeniu sa spoločnosť Bauska vizuálne odlišuje od konkurencie a ponúka pohľad na svoju inovatívnosť ako v stavebnej činnosti, tak aj navonok pre potencionálnych klientov, prostredníctvom svojho moderného webového sídla.

Naše výsledné spracovanie
Šípka vpravo

Mac
Handshake

Máte záujem o podobný projekt?

Následujúci
Šípka vpravo

projekt
Microit

Komplexne sme prepracovali UI a UX webu a zakomponovali hodnoty spoločnosti do grafiky projektu.