en Napíšte nám
Proplusco

Nový dizajn pracovného portálu s cieľom zvýšiť tržby

Klient

Proplusco logo

Služby

  • Tvorba multi-trhového portálu, SK, CZ, EN
  • Prepojenie s ERP systémom
  • Prepojenie so systémom pracovných ponúk
  • Administračný systém na mieru
  • Technické a organické SEO
  • Mesačná údržba a inovácia sídla
  • Google reklama pre SK a CZ trh
  • Prepojenie s Obchodným registrom SR

Rok

2017 - súčasnosť
Proplusco

Výzva

Redizajn webového sídla s cieľom zvyšovania B2B dopytov spoločnosti na Slovenskom a Českom trhu. Zvyšovanie registrácii uchádzačov o zamestnanie a zvyšovanie počtu reakcií na pracovné ponuky - brigády a trvalá práca.

Proces

Po dôkladnej analýze a vytvorenia špecifikácie komplexnosti projektu sa pristúpilo k programovaniu mobilnej a počítačovej verzie. Následne sa prepojili ERP systém a systém vkladania pracovných ponúk. Navrhlo sa riešenie na získavanie dopytov a spustila sa Google reklama na slovenskom a českom trhu. Portál sme prepojili s analytickými nástrojmi na vyhodnocovanie návštevnosti a sledovaním jednotlivých návštev. Postupne sme vylepšovali Mzdovú kalkulačku, Blog a dopĺňali ďalšiu funkcionalitu s cieľom zvyšovania tržieb spoločnosti.

Výsledkom prác je portál s kontinuálne rastúcou návštenovsťou a ziskovosťou. Organickú návštevnosť v priemere medziročne dvíhame o 34%, počet dopytov sa dvihol o 1 140% a celkovú návštevnosť sme dvihli 6-násobne. Spoločnosť aktuálne posúvame na českom trhu, kde sa otvárajú ďalšie pobočky. Doba času prezerania portálu sa dvihla skoro na dvojnásobok.

Riešenie

Výsledkom prác je portál s kontinuálne rastúcou návštenovsťou a ziskovosťou. Organickú návštevnosť v priemere medziročne dvíhame o 34%, počet dopytov sa dvihol o 1 140% a celkovú návštevnosť sme dvihli 6-násobne. Spoločnosť aktuálne posúvame na českom trhu, kde sa otvárajú ďalšie pobočky. Doba času prezerania portálu sa dvihla skoro na dvojnásobok.

Výsledné spracovanie

Mac
Následujúca >
Minimax

Komplexne sme prepracovali UI a UX webu a zakomponovali hodnoty spoločnosti do grafiky projektu.