Kedy potrebujete programovanie na mieru?

Kedy potrebujete programovanie na mieru?

Programovanie na mieru je potrebné v situáciách, kedy hotové riešenia alebo štandardné softvérové balíky nespĺňajú špecifické potreby vašej spoločnosti alebo vašich ľudí.

Unikátne požiadavky

Unikátne požiadavky
Šípka vpravo

Ak máte špecifické potreby, ktoré nespĺňa žiadne dostupné softvérové riešenie, môžete zvažovať vývoj na mieru.

Integrácia so súčasnými systémami

Integrácia so súčasnými systémami
Šípka vpravo

Ak už vaša firma používa rôzne IT systémy a potrebujete, aby s nimi spolupracoval nový softvér bez problémov, môže byť potrebný vývoj na mieru.

Rast a škálovateľnosť

Rast a škálovateľnosť
Šípka vpravo

Pre rýchlo rastúce spoločnosti alebo projekty, ktoré by mohli v budúcnosti zaznamenať veľký rast, môže byť na mieru vyrobený program, či aplikácia tá pravá voľba.

Konkurenčná výhoda

Konkurenčná výhoda
Šípka vpravo

V niektorých prípadoch môže mať vaša firma unikátny softvér, ktorý poskytuje konkurenčnú výhodu v porovnaní s „krabicovými“ riešeniami.

Vylepšená bezpečnosť

Vylepšená bezpečnosť
Šípka vpravo

Ak vaša organizácia vyžaduje mimoriadne bezpečnostné opatrenia, môžete sa rozhodnúť pre vývoj na mieru, aby boli tieto potreby naplnené.

Dlhodobé riešenia

Dlhodobé riešenia
Šípka vpravo

Krabicové alebo staršie riešenia môžu byť občas technologicky zastarané alebo ich podpora môže byť ukončená. Vývoj na mieru vám umožní zabezpečiť dlhodobú podporu a aktualizácie podľa vašich potrieb.

Flexibilita

Flexibilita
Šípka vpravo

Viete získať väčšiu kontrolu nad prispôsobeniami, aktualizáciami a zmenami, ktoré chcete v budúcnosti implementovať.

Úspora času a zdrojov

Úspora času a zdrojov
Šípka vpravo

Hoci počiatočná investícia môže byť vyššia, na mieru vyrobené programy a aplikácie môžp v dlhodobom horizonte ušetriť čas a zdroje tým, že presne zodpovedajú vašim potrebám a minimalizujete tak potrebu manuálnej práce alebo "obchádzania" problémov vašich zamestnancov.

Tu je stručný prehľad toho, ako tento proces funguje

Počiatočná konzultácia

1. Počiatočná konzultácia

Náš tím sa s vami stretáva, aby zistil, aké sú vaše požiadavky a očakávania od softvéru. Diskutuje sa o funkciách, grafike, návrhu, integrácii s existujúcimi systémami a iných dôležitých aspektoch.

2. Návrh riešenia

Na základe zhromaždených informácií vývojový tím vytvorí konceptuálny návrh riešenia, ktorý môže zahŕňať vizuálne prototypy, architektonické schémy a ďalšie dokumenty.

Návrh riešenia
Vývoj

3. Vývoj

Po schválení návrhu začína skutočný vývoj. Programátori píšu kód, dizajnéri pracujú na grafike a iní špecialisti sa môžu zaoberať databázami, bezpečnosťou a ďalšími aspektmi.

4. Testovanie

Pred tým, než sa softvér dodá zákazníkovi, podstúpi dôkladné testovanie na odhalenie chýb, problémov s výkonom a iných potenciálnych problémov.

Testovanie
Nasadenie do prevádzky

5. Nasadenie do prevádzky

Po úspešnom testovaní sa softvér nasadí v Cloude alebo vašom prostredí. To môže zahŕňať inštaláciu na serveroch, integráciu s existujúcimi systémami alebo školenie užívateľov.

6. Podpora a údržba

Po nasadení softvéru môže vývojový tím poskytnúť podporu, aby zabezpečil jeho bezproblémový chod a reagoval na prípadné problémy alebo potreby aktualizácií.

Podpora a údržba
Autor referencie

Gabriel Ludvik

Majiteľ a CEO, MicroIT

Práca s OBS Slovakia bola (a stále je) na vysokej profesionálnej úrovni. Od začiatku tvorby nového webu prichádzajú so skvelými nápadmi, inováciami a promptným servisom. Náš web MicroIT-GTS.com spĺňa presne to čo sme od neho očakávali. Vďaka OBS je moderný, zaujímavý a vystihuje nás ako firmu a nás ako ľudí. OBS ma naše vrelé odporúčania.

Šípka vpravo

Gabriel Ludvik

Majiteľ a CEO, MicroIT

Autor referencie

Ing. Marián Hrčka

Spoluzakladateľ SNEHA

Ja osobne som perfekcionista a mám rád, ak dohodnuté veci platia. Teší ma, že sme našli spoločnosť ako OBS, kde presne chápu naše potreby a majú skvelý prístup. Nielenže vždy spravia to čo sme sa dohodli, ale ešte aj veľakrát veci najviac, ochotne poradia alebo pomôžu tam, kde my si rady nevieme. Nie je dnes veľa spoločností s takýmto prístupom. Veľká vďaka za všetko, čo pre nás robíte.

Šípka vpravo

Ing. Marián Hrčka

Spoluzakladateľ SNEHA

Autor referencie

Ing. Barbora Feketeová

Marketingová Manažérka, Proplusco a PLUSIM

Spolupráca s OBS Slovakia a Martinom na projektoch týkajúcich sa webových aplikácií, PPC, SEO, e-shopu a Klientskej zóne bola excelentná. Kooperácia bola veľmi hladká a ich pomoc bola obrovským prínosom pre úspech našich spoločností.

Šípka vpravo

Ing. Barbora Feketeová

Marketingová Manažérka, Proplusco a PLUSIM

Autor referencie

Gabriel Ludvik

Majiteľ a CEO, MicroIT

Práca s OBS Slovakia bola (a stále je) na vysokej profesionálnej úrovni. Od začiatku tvorby nového webu prichádzajú so skvelými nápadmi, inováciami a promptným servisom. Náš web MicroIT-GTS.com spĺňa presne to čo sme od neho očakávali. Vďaka OBS je moderný, zaujímavý a vystihuje nás ako firmu a nás ako ľudí. OBS ma naše vrelé odporúčania.

Šípka vpravo

Gabriel Ludvik

Majiteľ a CEO, MicroIT

Autor referencie

Ing. Marián Hrčka

Spoluzakladateľ SNEHA

Ja osobne som perfekcionista a mám rád, ak dohodnuté veci platia. Teší ma, že sme našli spoločnosť ako OBS, kde presne chápu naše potreby a majú skvelý prístup. Nielenže vždy spravia to čo sme sa dohodli, ale ešte aj veľakrát veci najviac, ochotne poradia alebo pomôžu tam, kde my si rady nevieme. Nie je dnes veľa spoločností s takýmto prístupom. Veľká vďaka za všetko, čo pre nás robíte.

Šípka vpravo

Ing. Marián Hrčka

Spoluzakladateľ SNEHA

Často kladené otázky
Šípka vpravo

Pri vývoji softvéru na mieru sa často stretávame s množstvom otázok zo strany zákazníkov. Tu je niekoľko najčastejších otázok (FAQ) a ich stručné odpovede:Koľko bude vývoj stáť?

Cena závisí od zložitosti projektu, požadovaných funkcií, technologických nárokov a trvania vývoja. Presnú cenovú ponuku získate po podrobnom zhodnotení vášho projektu.

Ako dlho potrvá, kým bude môj softvér hotový?

Podobne ako pri nákladoch, aj čas vývoja závisí od komplexnosti a rozsahu projektu. Po úvodnej konzultácii a plánovaní (fáza Návrh riešenia) vám li poskytneme odhadovaný časový rámec.

Aké technológie používate pri vývoji?

Technológie sa líšia v závislosti od projektu. Pri návrhu riešenia volíme správne technológie, ktoré najlepšie budú najlepšie vyhovovať požiadavkám vášho projektu.

Ako budete zabezpečovať môj softvér?

Bezpečnosť je pri niektorých projektoch kľúčová, a preto pri vývoji používame najnovšie technológie, osvedčené bezpečnostné postupy a prípadné penetračné testy.

Ako bude prebiehať komunikácia počas vývoja?

Efektívna komunikácia je základná požiadavka nie len pre projekt, ale aj stabilné partnerstvo. Budeme vás pravidelne informovať o postupe a budeme k dispozícii pre otázky alebo pripomienky.

Čo ak budem potrebovať aktualizácie alebo úpravy v budúcnosti?

Vývoj na mieru často zahŕňa možnosť ďalšieho rozširovania alebo úprav. Súčasťou návrhu riešenia sú aj konzultácie o aktualizáciách, údržbách, monitoringu a ďalšej podpore.

Poskytujete aj podporu a údržbu po dokončení projektu?

Vo väčšine prípadov áno. Podmienky podpory a údržby si určime v zmluve.

Ako riešite testovanie a kvalitu kódu?

Testovanie je neoddeliteľnou súčasťou vývoja. Na zabezpečenie kvality používamé rôzne formy testovania (manuálne, automatické, testy záťaže atď.).

Handshake

Máte záujem o Programovanie na mieru?