Grafika zobrazujúca 8 kľúčových softvérov a programov nevyhnutných pre prosperujúce podnikanie.

8 typov softvéru, ktorý potrebuje každá firma

Podniky potrebujú rôzne softvérové nástroje na zvýšenie efektívnosti. Pozrite si, ktoré patria medzi tie kľúčové

Prevádzkovanie akéhokoľvek typu podniku 🌆 sa môže javiť ako úloha pre Herkula . Avšak, skutoční lídri v obchode vedia, že na trhu existuje množstvo softvérových nástrojov, ktoré dokážu výrazne zefektívniť a zjednodušiť obchodné procesy.

Tieto nástroje sú absolútnou nevyhnutnosťou najmä pre malé a stredné firmy, kde je správa obchodných procesov často menej komplexná v porovnaní s veľkými korporáciami. Či už hovoríme o nástrojoch pre účtovníctvo alebo sledovanie času, tieto programy dokážu uľahčiť riadenie firmy tým, že poskytujú jednoducho prístupnú a prehľadnú dokumentáciu ☕️ všetkých podnikateľských aktivít. Na základe našich skúseností sme pre vás pripravili zoznam osem kľúčových softvérov potrebných pre optimalizáciu vašej firmy.

 1. Účtovný Softvér
  Účtovníctvo, ako každý vie, je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky akéhokoľvek podniku. Výber najlepšieho účtovného softvéru pre vaše podnikateľské potreby je mimoriadne dôležitý. Existuje však mnoho druhov účtovných programov, ktoré vyhovujú rôznym potrebám. Rozpoznanie dostupných možností umožní manažérom vybrať najlepší účtovný softvér pre malé firmy, čo vám pomôže efektívnejšie využívať váš čas a uľahčí sledovanie peňažných tokov 👍, výdavkov, podávania daňových priznaní a ďalších kľúčových podnikateľských údajov. Udržiavanie vašich účotnvých záznamov presné a aktuálne je neoddeliteľnou súčasťou hladkého chodu firmy, a spoločnosti ako Superfaktúra, Pohoda a Kros poskytujú jednoduchý a ľahko použiteľný účtovný softvér pre malé firmy.
 1. Softvér na Sledovanie času
  Softvér na sledovanie času umožňuje používateľom efektívne riadiť čas prostredníctvom podrobného dokumentovania pracovnej výkonnosti na rôznych úlohách. Čas je jedným z najdôležitejších zdrojov 💶, ktorý majiteľ firmy má, a využitie vhodného nástroja na sledovanie času umožňuje firmám lepšie kvantifikovať využitie tejto cennej komodity. Pochopenie, ako vy a vaši zamestnanci trávite čas pomocou softvéru na riadenie času, Vám môže umožniť identifikovať oblasti vášho podnikania, na ktorých trávite príliš veľa času alebo naopak príliš málo. Softvér od spoločnosti ako Toggle ⏰umožňuje firmám zhromažďovať komplexné údaje o ich riadení času, čo vám umožňuje zaznamenávať čas strávený na konkrétnych úlohách alebo projektoch, konkrétnymi zamestnancami alebo skupinami, a tým pádom vám umožní lepšie pochopiť, kde môže vaše podnikanie zlepšiť využívanie času, podrobne dokumentovať námahu vynaloženú na konkrétnych klientov a tiež lepšie riadiť vaše účtovanie klientom kvantifikáciou časových zdrojov vynaložených na ich projekty. Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môžete ako firma urobiť, je vyskúšať si skúšobnú verziu bezplatného softvéru na sledovanie času od spoločností ako MinuteDock: hodnota, ktorá môže byť vašej činnosti pridaná vďaka softvéru na riadenie času, nemôže byť prehnaná.
 1. Softvér na riadenie projektov (PM)
  Najlepší softvér na riadenie projektov môže poskytnúť neoceniteľný majetok pre vaše podnikateľské aktivity. Tento typ softvéru poskytuje používateľom dôležitú schopnosť organizovať zložité projekty ich rozdelením na konkrétne segmenty a zároveň umožňuje komplexný celkový pohľad na projekt. Spoločnosti ako Trello umožňujú organizáciu a riadenie projektov do ľahko pochopiteľných segmentov, čo vám umožňuje zvýšiť efektívnosť vašej firmy tým, že organizácia vašich zložitých projektov je hračkou. 🚀Nielen že tento typ bezplatného softvéru na riadenie projektov vám umožní zlepšiť organizačné riadenie vašej firmy, ale zároveň sa uistíte, že presne viete ako, kde a prečo sú vaše zdroje vynakladané na dokončenie daného projektu. Profesionálny a dobre organizovaný plán je navyše nevyhnutný na poskytnutie istoty klientom, že ich projekt bude dokončený včas a organizovaným spôsobom. V kombinácii s programom na meranie času budú vaši klienti presne vedieť, čo sa deje na ich projektoch, čo umožňuje zjednodušené fakturovanie a spracovanie platieb. S komplexnou dokumentáciou a organizáciou poskytovanou týmito typmi programov a aplikácií môže malá firma odstrániť komplikácie a uľahčiť riadenie zdrojov.
 1. Softvér pre Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)
  Jedným z najlepších spôsobov, ako lepšie pochopiť váš vzťah so zákazníkmi a podporiť rast podnikania, je využiť nástroj CRM softvéru na lepšiu analýzu spôsobov, akými vaša firma interaguje so svojou zákazníckou základňou. 🧐 Malé firmy môžu úspešne riadiť vzťahy so zákazníkmi prostredníctvom najlepšieho CRM pre malé, či stredné firmy. Spoločnosti ako Pipedrive poskytujú používateľom jednoduché rozhranie a prezentujú dáta ľahko zrozumiteľným spôsobom, aby umožnili operátorom malých podnikov získavať cenné informácie o obchodných vzťahoch, zvyšovať zákaznícku vernosť a podporovať rast predaja. 📈 CRM softvér je schopný poskytnúť neoceniteľnú pomoc malým firmám, ktoré sa snažia lepšie pochopiť svoje interakcie s aktuálnymi aj potenciálnymi zákazníkmi. Schopnosť identifikovať cenné dátové trendy v rámci viacerých komunikačných kanálov môže pridať vysokú hodnotu do operácií vašej spoločnosti. 🚀
 2. Komunikačný Softvér
  Efektívna a užiitočná komunikácia, či už interne v rámci firmy alebo externe smerom k zákazníkom, je mimoriadne dôležitá pre úspešný chod akéhokoľvek malého podniku. 😊 Je dôležité identifikovať a využívať správny softvér na riadenie pracovných postupov, aby ste maximalizovali efektívnosť vašich podnikateľských komunikácií. Komunikačné softvéry, ako Skype a Slack, umožnia vášmu tímu komunikovať a spolupracovať efektívnejšie na všetkých projektoch a umožňujú vašej firme komunikovať so zákazníkmi a pracovníkmi bez ohľadu na ich lokalitu. 🌍 Schopnosť moderného malého podniku komunikovať s globálnymi trhmi prostredníctvom moderných komunikačných technológií je takmer stále aktuálna. Efektívne využívanie softvéru pre pracovné postupy a komunikáciu umožní vašej firme rozširovať obzory jej trhu a pomôžu organizácii a komunikácii medzi členmi vášho tímu tak, ako žiadny iný softvér na tomto zozname. 😌
 1. Softvér na tvorbu Webových stránok
  Správna aplikácia na dizajn/tvorbu webových stránok môže spraviť vytváranie profesionálnej a atraktívnej webstránky hračkou. 🎨 Tento typ softvéru môže pomôcť laikovi efektívne upravovať alebo vytvárať atraktívne a jasné webové stránky pre ich web, alebo pomôže skúsenému webovému dizajnérovi pridať inovatívny prístup k ich dizajnu, ktorý ho výrazne odlíši od konkurencie. Vytváranie bohatých webových stránok od základu na mieru je zložitý a namáhavý proces, ktorý môže vyžadovať odborné znalosti z mnohých oblastí, keď sa snažíte pracovať bez vonkajšej pomoci. Takže ak nemáte umelecké a IT zručnosti potrebné na kvalitnú prácu, pravdepodobne budete oveľa lepšie využívať jednu z mnohých skvelých služieb na vytváranie webových stránok. Inovatívne spoločnosti ako WordPress a Squarespace poskytujú širokú škálu profesionálnych a vizuálne rozmanitých šablón, ktoré môžu slúžiť ako odrazový mostík pre vytvorenie jedinečných a elegantných webových stránok pre vašu značku. 🚀
 2. Softvér na spracovanie platobných transakcií
  Automatizácia a zefektívnenie vašich platobných transakcií môže priniesť obrovský prínos pre váš celkový pracovný tok a zjednodušiť váš fakturačný proces. 💸 Ak poskytujete službu na báze predplatného, tento typ softvéru bude nevyhnutný! Automatizácia mesačného fakturovania a automatických platieb môže výrazne znížiť vašu pracovnú záťaž, pokiaľ ide o fakturáciu. Môže tiež zjednodušiť prípadný proces refundácie, rovnako ako pomôcť udržiavať podrobný záznam o všetkých vašich platbách a viesť evidenciu o účtových kreditoch alebo zákazníkoch, ktorí sú v omeškaní s platbami. Automatizácia platieb môže pomôcť znížiť pravdepodobnosť, že vaši zákazníci zabudnú zaplatiť svoje faktúry. Hoci tento druh softvéru môže mať svoje vlastné problémy, napr. zákazníci zabudnú odhlásiť predplatné a zaplatia potom, ako aj nevyužívajú vašu službu, výhody zvyčajne výrazne prevyšujú náklady. Nakoniec, vhodnosť tohto typu softvéru pre váš biznis bude pravdepodobne závisieť od toho, ako sú štruktúrované vaše platobné a fakturačné procesy – ak je každá práca, ktorú robíte, jedinečná pre zákazníka, každá faktúra bude tiež jedinečná a automatizácia nebude tak možná alebo hodnotná. 📊
 3. Softvér pre Predaj, Marketing a PR
  Možno najlepšou výhodou využívania softvérových aplikácií na organizáciu a optimalizáciu vášho pracovného toku je, že vám umožňujú pracovať veľmi štruktúrovaným spôsobom. Softvér na predaj, marketing a všeobecnú PR vám môže pomôcť zostať organizovaným, čo vedie k väčšej efektívnosti, lepšej schopnosti zbierať a analyzovať vaše predajné/marketingové údaje, a tým k rýchlejším vylepšeniam vo vašich predajných a marketingových procesoch. 📈 Možnosť využívať marketingový softvér na analýzu údajov o konverzii predaja je obrovskou výhodou pri rýchlom a podstatnom vylepšení vašich predajných/marketingových postupov. Tieto softvérové aplikácie vám môžu pomôcť získať čo najväčšiu hodnotu z vášho marketingového rozpočtu a zlepšiť konverziu predaja. 💰 Viac ako to, správna aplikácia uľahčí zbieranie údajov pre budúcu analýzu, automatizáciou zbierania a udržaním údajov dobre organizovaných, čo uľahčuje interpretáciu informácií. 📊

Zdoj: https://minutedock.com/academy/5-types-of-software-every-business-needs

Handshake

Ak Vás článok zaujal a mali
By ste záujem o niektorú
službu, napíšte nám