Aký je postup pri vytváraní softvéru? Vysvetlenie ľudskou rečou

Proces tvorby softvéru môže byť pre ľudí, ktorí sa dobre nevyznajú v programovaní, náročný na porozumenie. My vám ho preto vysvetlíme ľudskou rečou. 

Aký je postup pri vytváraní softvéru? Vysvetlenie ľudskou rečou

Proces tvorby softvéru môže byť pre ľudí, ktorí sa dobre nevyznajú v programovaní, náročný na porozumenie. My vám ho preto vysvetlíme ľudskou rečou. 

Keď porozumiete celému procesu tvorby softvéru, jednoducho pochopíte, prečo programátorom „toľko platia“. Každá tvorba softvéru sa začína špecifikáciou požiadaviek klienta. 

Srdce tvorby softvéru – analýza 

Srdcom celej tvorby softvéru je analýza. Ide o proces, ktorý rozkladá systém na menšie súčasti s cieľom definovať, ako by mali byť jeho prvky medzi sebou prepojené, aby správne fungoval. Súčasťou analýzy sú aj rôzne typy diagramov, ktoré slúžia priamo pre programátorov. Vďaka nim si hneď vedia predstaviť, ako bude systém v budúcnosti fungovať. 

Programátori si musia položiť viacero otázok. Je reálne vytvoriť požadovaný systém? Chýba zákazníkovi ešte nejaký doplnok? Odpovede na tieto otázky sa transformujú do dokumentu pre klienta, aby presne vedel, aké má možnosti. Po odsúhlasení nasleduje konkrétna špecifikácia požiadaviek. Požiadavky triedime do dvoch hlavných skupín. Funkcionálnych (také, ktoré používateľ priamo vidí) a nefunkčných (také, ktoré sú potrebné pre správny technický chod softvéru). 

Tvorba zoznamu funkcionálnych požiadaviek

Proces tvorby zoznamu funkcionálnych požiadaviek môžeme rozdeliť do šiestich krokov. Zo zadania si zovšeobecníme požiadavky a potom vytvoríme špecifický filter, vďaka ktorému ich usporiadame. Každá požiadavka sa zanalyzuje a sformuluje. Finálna formulácia požiadaviek sa nazýva katalóg. Aj samotná špecifikácia požiadaviek má svoje fázy – získavanie, analýzu a definíciu. 

Prototyp softvéru 

Špecializácia požiadaviek umožňuje vytvoriť prototyp softvéru, teda istý funkčný model, ktorý zhruba zaznamenáva budúci program, no zatiaľ má len obmedzenú funkcionalitu. Umožňuje užívateľovi, klientovi, zhodnotiť návrhy vývojárov. Vytvorenie prototypu taktiež pozostáva z mnohých krokov. 

Výhody a nevýhody prototypovania

Hlavnou výhodou tvorby prototypu softvéru je lepšie pochopenie funkcionalitám, zníženie času a nákladov vzhľadom na včasné odhalenie chýb a rýchla spätná väzba. Nevýhodou je niekedy očakávanie klienta, že výsledný produkt bude totožný s idealistickým, no nie plne funkčným prototypom. V dôsledku toho môžu vzniknúť zbytočné problémy. 

3 typy prototypov 

Existujú tri typy prototypov:

  • základný – písaný na papier, 
  • najvyužívanejší – má základné funkcionality,
  • pokročilý – má v sebe zakomponovaný aj dizajn.

Aj programátori šprintujú! 

Programátori sa hneď po vytvorení prototypov vrhnú do práce, pričom fungujú na základe takzvaných šprintov. Jeden šprint je v podstate kolobeh práce na danej funkcionalite, ktorý sa v pravidelných intervaloch opakuje

Šprint môže vyzerať nasledovne: klient sa rozhodne, ako by mala vyzerať registrácia v jeho zákazníckej zóne. Analytik zanalyzuje všetky podmienky a vytvorí model, ktorý posunie programátorom. Tí si určia body, ktoré treba spraviť. Napríklad, pole hesla a jeho obmedzenia. Následne ho začnú „kódovať“. Každý deň si urobia zhrnutie práce a takto pracujú 2–4 týždne. Potom sa ozvú klientovi, ktorý im dá spätnú väzbu. Podľa nej sa nová funkcia buď ide prerobiť, alebo je testovaná a implementovaná. 

Prevádzka a údržba systému 

Naprogramovaním a otestovaním jednotlivých súčastí softvéru práca programátorov nekončí. Venujú sa aj samotnému prevádzkovaniu a údržbe. Vývojári musia v prípade potreby rýchlo opraviť zistené nedostatky alebo dorobiť nové funkcie

Hľadáte partnera, ktorý zabezpečí kompletný vývoj softvéru na mieru, postará sa o jeho údržbu a ďalší rozvoj? Zarezervujte si s nami nezáväznú bezplatnú telefonickú konzultáciu a spoznajte možnosti, ako vám vieme pomôcť! 

Handshake

Ak Vás článok zaujal a mali
By ste záujem o niektorú
službu, napíšte nám