Mozog vytvorený z papierových post-itov

Cache vo webových aplikáciach: Praktické tipy a triky

Cache zvyšuje výkon webových aplikácií tým, že ukladá často používané dáta. Efektívne využitie zahŕňa správny výber dát. Viete ako na to?

V dnešnej dobe vysokých nárokov na výkon je cache nevyhnutným nástrojom pri vývoji webových aplikácií. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je cache a ako ho použiť pri vývoji. Poskytneme konkrétne príklady pre implementáciu a riadenie cache v rôznych kontextoch.

Čo je to cache a prečo je dôležitý?

Cache je miesto, kde sa ukladajú dáta a zdroje s cieľom zvýšiť rýchlosť prístupu k nim. Je to akoby rýchle a efektívne “úložisko” pre dáta, ktoré sa používajú často. Pri vývoji webových aplikácií sa cache používa na ukladanie rôznych druhov dát, ako sú HTML stránky, obrázky, CSS súbory, JavaScript a ďalšie zdroje. Namiesto toho, aby sa tieto dáta stále načítavali zo servera, môžu sa uchovávať v cache a okamžite poskytnúť užívateľom.

Ako používať cache pri vývoji webových aplikácií?

Používanie cache pri vývoji webových aplikácií môže výrazne zvýšiť výkon a rýchlosť. Tu je niekoľko tipov, ako ho efektívne využiť:

1. Identifikujte dôležité dáta pre ukladanie do cache

Nie všetky dáta sú vhodné na ukladanie do cache. Môžete zvážiť ukladanie často požadovaných dát, ako sú navigačné menu, často používané obrázky a statické súbory. Dynamické dáta, ktoré sa menia príliš často neodporúčame ukladať.

2. Riadenie cache časovým limitom

Cache musí mať nastavený časový limit, aby sa zabezpečilo, že dáta nebudú uložené v cache príliš dlho. Tento časový limit je známy ako “Time to Live” (TTL). Keď uplynie TTL, dáta v cache sa automaticky odstránia.

3. Vytvorenie unikátnych kľúčov

Pri ukladaní dát do cache je dôležité mať unikátne kľúče, ktoré umožnia rýchle a presné vyhľadávanie. Tieto kľúče môžu byť spojené s obsahom dát, ktoré reprezentujú, alebo inými unikátnymi identifikátormi.

4. Čistenie cache pri aktualizáciách

Keď sa dáta menia alebo aktualizujú, uistite sa, že cache je aktualizovaný alebo vyčistený. To zabezpečí, že užívatelia budú vždy vidieť najnovšie informácie.

Cache pri použití rôznych technológií

Rôzne technológie ponúkajú rôzne spôsoby ukladania a čistenia cache. Tu sú príklady pre niektoré populárne technológie:

In-memory Cache v Node.js

V Node.js môžete jednoducho vytvoriť in-memory cache pomocou modulu node-cache. Tu je príklad, ako ho použiť:

const NodeCache = require("node-cache");
const myCache = new NodeCache();

// Uložte dáta do cache s TTL (Time to Live) 60 sekúnd
myCache.set("key", "value", 60);

// Získajte dáta z cache
const cachedData = myCache.get("key");

// Odstráňte dáta z cache
myCache.del("key");

Browser Cache v PHP

V PHP môžete riadiť browser cache a nastavenia vyrovnávacej pamäte pre webové stránky a súbory pomocou HTTP hlavičiek a funkcií, ktoré umožňujú ovládať vyrovnávaciu pamäť na strane servera. Ako to môžete dosiahnuť?

1. Nastavenie Cache-Control hlavičky

V PHP môžete nastaviť HTTP hlavičku “Cache-Control” pomocou funkcie header(), ktorá určuje, ako by prehliadač mal ukladať stránky a súbory.

header("Cache-Control: max-age=3600"); // Uloží stránku v cache pre 1 hodinu

2. Nastavenie Expires hlavičky

Pomocou header() môžete nastaviť HTTP hlavičku “Expires” pre špecifikáciu konkrétneho dátumu a času, kedy stránka prestane byť platná.

header("Expires: Thu, 01 Dec 2023 16:00:00 GMT");

3. Využitie PHP funkcií na nastavenie cache

PHP má niekoľko funkcií, ktoré vám umožňujú explicitne ovládať cache. Napríklad funkcia header() môže byť použitá na nastavenie “Cache-Control“.

header("Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate");

Toto nastavenie zabezpečí, že stránka nebude uložená v cache a vždy sa načíta znovu zo servera.

Tipy a triky pri vývoji.

Pri vývoji webovej aplikácie sa často stretnete s tým, že vaše statické súbory ako javascript kód, css štýly a obrázky ostanú po zmene kódu a nasadení na sever uložené v browser cache pamäti. Browser cache je možne “vymazať” manuálne napr. CTRL + F5 (záleží od operačného systému a prehliadača) ale toto nie je ideálna možnosť. Osoby ktoré navštívia web dostanú starý obsah a predsa nebudú manuálne “vymazávať” cache. Automatické “vymazanie” cache dosiahneme zmenou URL parametrov. Čo to znamená? Je to spôsob pridania verzie alebo časovej značky do URL súboru.

1. Pre <script> tagy

<script type="text/javascript" src="script.js?v=1.1"></script> // pridali sme "?v=1.1" - nová verzia súboru

2. Pre <link> tagy (napríklad pre CSS súbory)

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css?v=1.1"> // pridali sme "?v=1.1" - nová verzia súboru

3. Pre <image> tagy

<img src="image.png?v=1.1" alt="Môj obrázok"> // pridali sme "?v=1.1" - nová verzia súboru

Ak sa zmení súbor, jednoducho zmeňte verziu alebo časovú značku v URL, ako je ukázané vyššie. Týmto spôsobom prehliadače rozpoznajú, že ide o novú verziu súboru a stiahnu ju znovu.

Alternatívne môžete použiť automatizačné nástroje na správu balíčkov (napríklad Webpack), ktoré vám umožnia riadiť verziu súborov v dynamickejšom a automatizovanejšom spôsobe.

Záver

Cache je silný nástroj na zvýšenie rýchlosti a výkonu webových aplikácií. Správne používanie cache, vrátane identifikácie dát vhodných na ukladanie, riadenia časového limitu a čistenia, môže výrazne zlepšiť užívateľskú skúsenosť. Použite tieto rady na efektívne využitie cache vo vašich projektoch.

Handshake

Ak Vás článok zaujal a mali
By ste záujem o niektorú
službu, napíšte nám