Dizajn manuál – váš kľúč k úspechu

Podľa svetového rebríčka Kantar BrandZ k najcennejším značkám roku 2021 patrí Amazon, Apple, Google, Microsoft a Facebook. Pri pomyslení na tieto značky, vás okamžite napadne ich logo.

Zobrazí sa vám čierny nápis s oranžovým podčiarknutím v tvare šípky predstavujúci logo Amazonu, jablko z ktorého je kúsok odhryznutý alebo modré písmeno ,,f”. Všetky tieto logá sú jedinečné a ľahko zapamätateľné. Určite sa nestane, že si logo Amazonu zmýlite s Facebookom alebo Apple si pomýlite s Googlom. Taktiež, ak vidíte reklamu od spoločnosti Google, hneď viete, že to je práve ich reklama.

Tieto spoločnosti dobre vedia, že jednou z najdôležitejších úloh pri vytváraní stánky sú práve vizuálne prvky značky. Slúžia na rozlíšenie konkurencie a na upútanie pozornosti zákazníka. Podniky si uvedomujú, že ak chcú ostať v mysli zákazníka, musia urobiť viac, ako je mať len super dizajn. Výbornými príkladmi je Coca Cola, McDonald’s alebo Adidas. Títo svetoví lídri investujú finančné zdroje do dôslednej realizácie vzhľadu ich značky na všetkých komunikačných kanáloch, či sú to už sociálne siete, webové stránky, prezentácie, reklamy alebo kancelárske potreby. Celá hodnota značky je postavená na jej konzistentnosti.

,,Konzistentnosť zaisťuje, aby bol obsah odlišný od konkurencie, ale taktiež zaisťuje súdržnosť obsahu.”

Čo to pre vás znamená? Konzistentnosť je základným kľúčom k úspechu. Vaša firma by mala mať všetky dizajnové prvky, ako logo a slogan na webe, sociálnych sieťach, vizitkách alebo na billboardoch konzistentné, teda rovnaké. V skratke môžeme povedať, že zaisťuje, aby bol obsah odlišný od konkurencie, ale taktiež zaisťuje súdržnosť obsahu. Pomáha to vytvoriť silný dojem zo značky, ktorý je nevyhnutný pre budovanie povedomia o značke – časom vybudovanie dôvery u ľudí. Túto súdržnosť zabezpečuje dizajn manuál alebo aj niekedy nazývaný ,,logomanuál”.

Dizajn manuál by mala mať každá spoločnosť. Ide o základný návod, ktorý obsahuje všetky dôležité veci pre váš biznis. Ako pracovať s logom a ako s ním nepracovať. Aký typ písma používať a ako by mali vyzerať billboardy alebo reklamné materiály.

Každý základný manuál by mal obsahovať nasledujúce prvky:

  • LOGO – nezahrňuje len logo, ale aj zodpovedajúce farebné formáty pre web a tlač. Zahŕňa aj úpravy loga, ktoré by sa nemali používať.
  • TYPY PÍSMA
  • WEBOVÉ ŠTÝLY – ponúkajú vývojárom na všetkých webových stránkach konzistentné prvky ako tlačidlá, formulár a ďalšie.
  • FAREBNÁ ŠKÁLA – obsahuje farebné kódy RGB pre konzistenciu farieb s vaším logom. Taktiež, aby farby boli konzistentné v propagačných materiáloch, na webe alebo tlačovinách.
  • OBRÁZKY – zahŕňa banku fotografií, s ktorými budú zamestnanci pracovať, alebo aby im bol poskytnutý jasný prehľad o smerovaní imidžu spoločnosti.

Záver

Dizajn manuál je dôležitý, aby vaša značka bola konzistentná, rozpoznateľná a dostupná, aj keď obsah pre vašu značku vyvíja viac ľudí. Ak svoj dizajn manuál nemáte, alebo chcete redizajn vašej značky, obráťte sa na našu firmu OBS. Ponúkame dizajn manuály pre vašu firmu, obsahujúce vizuálnu identitu značky, logo, farby písma, grafické prvky a množstvo ďalšieho. Manuál zahŕňa aj vizuálnu šablónu pre PowerPoint a vizitky. Za sebou máme množstvo spokojných zákazníkov, ktorým sme pomohli vybudovať značku, ktorá je konzistentná a pútajúca pozornosť.

Zdroje

https://www.forbes.com/sites/propointgraphics/2016/07/24/brand-style-guides/?sh=4dd8177d61a5
https://www.templafy.com/blog/the-importance-of-creating-a-brand-style-guide/

Handshake

Ak Vás článok zaujal a mali
By ste záujem o niektorú
službu, napíšte nám