Titulka IT Outsourcing

IT Outsourcing: Definícia a výhody

Outsourcing zníži náklady, poskytne prístup k expertným znalostiam a oveľa viac. Ak vás táto téma zaujíma, určite si prečítajte náš článok na danú tému.

Definícia

IT outsourcing je využívanie externých poskytovateľov služieb na efektívne poskytovanie IT-podporovaných obchodných procesov, aplikácií a riešení infraštruktúry pre zlepšené obchodné výsledky.

Outsourcing, ktorý zahŕňa aj utility služby, softvér ako službu a cloudový outsourcing, pomáha klientom vyvíjať správne stratégie zdrojov a vízie, vyberať správnych poskytovateľov IT služieb, štruktúrovať najlepšie možné zmluvy a riadiť dohody pre udržateľné vzájomne výhodné vzťahy s externými poskytovateľmi.

Outsourcing umožňuje podnikom znížiť náklady, urýchliť uvedenie na trh a využiť externé odborné znalosti, aktíva a/alebo duševné vlastníctvo.

👉TIP: Ak chcete prejsť rovno k naším službám ohľadom IT Outsourcingu, prejdite na podstránku Outsourcing projektov a IT kapacít

Výhody

  1. Znížte náklady: Jednou z hlavných výhod outsourcingu je potenciál na zníženie nákladov. Firmy ušetria na nákladoch spojených s náborom, školeniami, udržaním a rozpustením zamestnancov a ich pomerov.
  2. Získajte prístup k expertným skúsenostiam: Outsourcing vám umožní využívať odborné znalosti a skúsenosti, ktoré nemusíte mať interne. Outsourcing vám bude obzvlášť užitočný v oblastiach ako IT, účtovníctvo, či právne služby.
  3. Zamerajte sa na jadro podnikania: Outsourcing vám umožní sústrediť sa na svoje hlavné obchodné aktivity. Bez toho, aby ste museli venovať zdroje a čas týmto vedľajším činnostiam.
  4. Využite flexibilitu a škálovateľnosť: Firmy ako je tá vaša rýchlejšie reagujú na zmeny v obchodnom prostredí a IT Outsourcing vám poskytne väčšiu flexibilitu pri prispôsobovaní zdrojov a kapacít podľa aktuálnych potrieb.
  5. Znížte riziko: Outsourcing vám pomôže znížiť podnikové riziko tým, že rozložíte zodpovednosti medzi viacerých dodávateľov. Umožní vám využívať odborné znalosti poskytovateľov služieb v oblastiach, kde máte obmedzené skúsenosti.
  6. Inovujte: Externí poskytovatelia môžu priniesť nové perspektívy, nápady a technológie, ktoré môžu pomôžu zlepšiť procesy a služby.
  7. Zlepšite kvalitu služieb: Špecializovaní poskytovatelia služieb často ponúknu vyššiu úroveň služieb vďaka svojim špecializovaným znalostiam a skúsenostiam.
  8. Uveďte produkt rýchlejšie na trh: Outsourcing vie urýchliť procesy vývoja a uvedenia produktov na trh. Čo je kľúčové v rýchlo sa meniacom obchodnom prostredí.

Ak vaša firma zvažuje IT outsourcing pre svoje vlastné potreby určite nás neváhajte osloviť pomocou telefonátu alebo kontaktného formulára, kde nám poviete viac.

Zdroj: slovník Gartner

Handshake

Ak Vás článok zaujal a mali
By ste záujem o niektorú
službu, napíšte nám