Manažérsky prehľad

Je lepšie vytvoriť nový softvér alebo ho radšej kúpiť? – Je to o nákladoch vs. kontrole

Rozhodujete sa medzi softvérom na mieru alebo krabicovým riešením? Zistite, čo je vhodnejšie pre váš konkrétny prípad.

Na to, aby ste mohli prevádzkovať svoj podnik, potrebujete kvalitný softvér. Možno meníte to, čo už máte alebo sa snažíte zbaviť papierových procesov. Porozhliadli ste sa, ale nevidíte nič na predaj, čo by presne vyhovovalo Vašim požiadavkám. A teraz zvažujete, či si to nespraviť sám.

Mnoho spoločností už stálo pred týmto rozhodnutím. Je lepšie kúpiť už nejaké existujúce riešenie, ktoré tak nejako zodpovedá Vašim potrebám, alebo radšej zaplatiť veľké peniaze za niečo, čo je na mieru šité pre Vás?

Obe riešenia majú svoje pre i proti. Ale ako ich zvážiť vo Vašom konkrétnom prípade?

V hĺbke problému sa skrýva rozhodnutie medzi nákladmi a kontrolou. Máte dve možnosti:

  • Viac kontroly (a vyššie náklady) – Môžete si zadefinovať svoj proces a potom vytvoriť technológiu/softvér na mieru, ktorý bude robiť presne to, čo potrebujete.
  • Nižšie náklady (a menej kontroly) – Vyberiete si najlepšiu možnú existujúcu technológiu/softvér pre Váš prípad a potom podriadite svoj proces tejto technológii.

Náklady a kontrola rastú úmerne – čím viac kontroly chcete, tým viac za ňu budete musieť zaplatiť. Takže otázka je …

Koľko ste ochotný zaplatiť za kontrolu?

Keď sa rozhodujete, či softvér radšej vytvoriť alebo kúpiť, odporúčam postupovať podľa týchto krokov.

1. Zistite cenu existujúceho softvéru

Vyberte si už existujúci systém, ktorý približne zodpovedá Vašim potrebám. Porozprávajte sa s dodávateľom a požiadajte o cenovú ponuku za implementáciu. Ja v tomto kroku vždy predpokladám, že konečný produkt, ktorý kupujem, bude menej dokonalý než ako ho vykresľuje predajca. 

2. Odhadnite náklady na vytvorenie softvéru

Ak budeme predpokladať, že Váš ideálny systém je primerane komplexný, riešenie na mieru bude stáť viac, než už existujúce riešenie. Z predchádzajúcich skúseností viem, že ak najmete skúsený externý tím aby vytvoril Váš softvér, rozdiel v nákladoch sa bude pohybovať medzi 2 až 20 násobkom už existujúceho riešenia.

(Výrobca existujúceho riešenia môže amortizovať náklady riešenia na desiatky až stovky klientov v podobných odvetviach. Jeho systém poskytne viac funkčnosti, než akú potrebujete, a bude vytvorený „všeobecne“ pre vaše odvetvie. Obidve tieto veci Vám budú vadiť, ale ušetrené náklady sú veľkým lákadlom.)

Pre približný odhad nákladov riešenia na mieru vynásobte náklady už existujúceho riešenia desiatimi. To znamená, že existujúci „krabicový“ systém, ktorý stojí 1 000 EUR bude na vyrobenie stáť 10 000 EUR alebo upravovanie 10 000 EUR systému môže stáť 100 000 EUR.

Desať-násobok je obrovský rozdiel. Stojí táto šťava za vytlačenie? To závisí od toho, ako veľmi si ceníte kontrolu.

3. Odhadnite ako veľmi potrebujete kontrolu

Rôzne organizácie majú rôzne úrovne potreby kontroly. Keď rozmýšľate o Vašej potrebe, odporúčam zvážiť tieto otázky:

  • Ako ťažké by bolo upraviť môj proces, aby zodpovedal technologickej platforme, ktorá bola vyvinutá všeobecne pre moje odvetvie? Koľko by som interne minul na personálne a technické úpravy?
  • Akú hodnotu prikladám budúcej flexibilite zmeniť a upraviť moje procesy na základe toho, ako sa moja spoločnosť bude vyvíjať?
  • Sú v mojom internom procese súčasti, ktoré  pre moju spoločnosť vytvárajú konkurenčnú výhodu? Ak nie, očakávam, že ich odhalím v budúcnosti?

Použite tieto otázky aby ste kvantifikovali hodnotu, ktorú by ste získali, ak by ste mali väčšiu kontrolu.

4. Porovnajte a vyhodnoťte

Porovnajte odhadované náklady riešenia na mieru s hodnotou, ktorú by ste získali ak by ste mali väčšiu kontrolu.

  • Ak je argument o nákladoch jasný (väčšia kontrola neprinesie väčšiu hodnotu), potom je voľba jasná. Kúpte už existujúce riešenie.
  • Ak je argument o kontrole jasný (dostatok hodnoty v kontrole), potom je voľba jasná. Najmite si spoločnosť a vytvorte na mieru šité riešenie.
  • Ak sa neviete rozhodnúť, načúvajte svojmu vnútru. Hovorí Vám, že z dlhodobého hľadiska budete šťastnejší s riešením na mieru.

Ak potrebujete pomôcť s vyhodnotením Vašich možností alebo ste sa rozhodli pre riešenie na mieru, prosíme kontaktujte nás. Veľmi radi Vám pomôžeme.

Zdroje

Handshake

Ak Vás článok zaujal a mali
By ste záujem o niektorú
službu, napíšte nám