Infografika ukazujúca novú webovú stránku

Kedy viete, že je čas na nový web? 14 kľúčových signálov

Identifikujte 14 kľúčových situácií, kedy je čas aktualizovať alebo vytvoriť nový web. Buďte vždy vpred pred konkurenciou!

 1. Založenie firmy: Keď začínate, je dôležité mať digitálnu prítomnosť. 🚀 Až 92% spotrebiteľov, podľa Forbes, si overí online prítomnosť firmy predtým, ako ju navštívi alebo s ňou obchoduje. Nový web je ako otvorenie predajne v digitálnom svete.
 2. Rebranding: Keď meníte svoj image, váš web by mal odrážať túto zmenu. 🔄 Firmy, ktoré sa prebrandovali, často zaznamenali až 10% nárast návštevnosti. Pre firmy môže byť rozhodujúce, aby ich značka bola v súlade s ich hodnotami a poslaním.
 3. Zastaraný dizajn: Moderní zákazníci očakávajú moderné webové stránky. 🎨 Nechajte svoj web držať krok s dobou a zabezpečte, aby bol prístupný aj na mobilných zariadeniach. Podľa Datareportal, v roku 2020 vyše 50% globálneho webového prehliadania bolo na mobiloch.
 4. Rozšírenie podnikania: Ak pridávate nové produkty alebo služby, váš web by ich mal zobrazovať. 📈 Každá novinka je príležitosťou k zapojeniu nových zákazníkov. Firmy, ktoré pravidelne aktualizujú svoj obsah, majú 434% viac indexovaných stránok na vyhľadávačoch.
 5. Zlý užívateľský zážitok: Zabezpečte, aby bolo prechádzanie vášho webu jednoduché a plynulé. 😊 Spokojný zákazník sa skôr vráti. Pokiaľ má stránka dlhé načítavacie časy alebo je neprehľadná, môže to viesť k vysokej mieru odchodov.
 6. Zmena obchodného modelu: Od predajne k e-shopu alebo naopak? Váš web by mal túto zmenu odrážať. 🔄
 7. Vylepšená funkcionalita: Dodajte nové funkcie a zvýšte tým zákaznícku spokojnosť. 🚀 Aktualizované funkcie môžu zvýšiť zákaznícku lojalitu a záujem.
 8. Nízke pozície vo vyhľadávačoch: Viditeľnosť na Google je kľúčová. ⭐ Ak vás ľudia nenájdu, prichádzate o obchodné príležitosti. SEO optimalizácia môže priniesť nárast organickej návštevnosti až o 2000%.
 9. Fúzie a akvizície: Nové partnerstvá znamenajú nový online image. 🤝
 10. Zvýšená konkurencia: Musíte byť vždy o krok vpred pred svojou konkurenciou. 🏆 Konkurencieschopnosť v online prostredí môže byť rozhodujúcim faktorom vo vašom odvetví, či segmente.
 11. Bezpečnostné obavy: Aktualizovaný web je menej náchylný na útoky. 🛡️ V roku 2019 bol každý štvrtý web napadnutý, podľa Wordfence.
 12. Regulačná zhoda: Prispôsobte sa novým reguláciám a normám. 📜
 13. Spätná väzba a analýzy: Pozorne počúvajte svojich zákazníkov a neustále sa zdokonaľujte. 📊
 14. Technické problémy: Neustále problémy sú signálom na zmenu. 🛠️

Zhrnutie: V dnešnom rýchlo sa meniacom digitálnom svete je nevyhnutné mať aktuálny web. Predstavte si to ako srdce vášho online podnikania, ktoré by malo odrážať vaše hodnoty a uspokojovať potreby vašich zákazníkov. 💡🌐

Handshake

Ak Vás článok zaujal a mali
By ste záujem o niektorú
službu, napíšte nám