Podnikový softvér – Vytvoriť na mieru či Kúpiť?

Keď riešite interné podnikové potreby, je lepšie kúpiť existujúce softvérové riešenie alebo radšej vytvoriť riešenie na mieru?

Keď riešite interné podnikové potreby a teda “software na mieru”, je lepšie kúpiť existujúce softvérové riešenie alebo radšej vytvoriť riešenie na mieru?

Najväčšou výhodou softvéru na mieru je možnosť jeho inovácie a vývoja. Preto sa softvér na mieru obvykle vyvíja pre nové produkty a inovačné projekty.

Ak však chcete využiť softvér na bežné alebo riadiace operácie (plánovanie zdrojov, riadenie vzťahu so zákazníkmi, financie, súlad s predpismi, atď.) Vaše možnosti nie sú tak jednoduché. Ak už existuje prijateľné softvérové riešenie, musíte sa rozhodnúť, či ho kúpiť alebo nie.

Tu je pár výhod oboch možností. Samozrejme, každá situácia je výnimočná, avšak toto by Vám mohlo poslúžiť ako štartovací mostík pre vyhodnotenie možností.

Softvér na mieru - Google Analytics hlavná obrázovka. Produkt od spoločnosti Google.

Výhody vytvorenia podnikového softvéru na mieru

Prispôsobenie – Riešenia na mieru (softvér na mieru) Vám poskytnú úplnú kontrolu nad všetkým, počnúc obchodnými pravidlami a procesmi až po integráciu s inými softvérovými riešeniami, ktoré už používate. Môžu byť vytvorené vychádzajúc zo skúseností vašich zamestnancov tak, aby vyhovovali Vášmu procesu namiesto toho, aby ste Váš proces museli prispôsobiť existujúcemu riešeniu. Ak sú urobené správne, dostanete oveľa menšie a jednoduchšie riešenie, ktoré obsahuje len funkčnosti, ktoré Vaša organizácia naozaj potrebuje.

Vlastníctvo – Riešenia na mieru sú bez akýchkoľvek pravidiel, obmedzení alebo nákladov a obmedzení na licencovanie – čo Vám poskytuje úplnú kontrolu nad zmenami. To je hodnotné, ak očakávate, že sa Vaše interné procesy časom zmenia (čo platí vo väčšine prípadov). Absencia licencovania zásadne šetrí náklady, ak ju porovnáte s už existujúcim riešením, ktoré je účtované na základe počtu užívateľov alebo má vysoké opakujúce sa poplatky.

Branding (Firemný vizuál) – Riešenia na mieru Vám poskytnú úplnú kontrolu nad vzhľadom a pocitom aplikácie, notifikáciami, či vlastnými textami a položkami. Máte absolútnu kontrolu nad tým, aby veci dokonale pasovali Vášmu obchodnému štýlu a terminológii.

Žiadna konfigurácia – Riešenia na mieru sú navrhnuté špecificky pre Vaše konkrétne potreby. Veľké existujúce riešenia si obvykle vyžadujú expertov na ich konfiguráciu, aby vyhovovali Vašej organizácii. Môžete ich mať profesionálne nakonfigurované, avšak za vysoký príplatok.

Podpora aplikácie – U riešení na mieru máte priamy prístup k expertom na systém ak sa vyskytnú problémy alebo potrebujete zmeny (za predpokladu, že ste si vybrali správneho dodávateľa). Porozprávať sa priamo s vývojárom o existujúcich funkčnostiach alebo budúcich vylepšeniach je oveľa jednoduchšie, ako sa rozprávať s predajcom podnikového softvéru.

Technologická sloboda – Riešenia na mieru Vám poskytujú možnosť vybrať si technológiu, ktorá sa bezproblémovo integruje do Vašej existujúcej infraštruktúry.

Neustále vylepšenia – Softvérové riešenia na mieru Vám poskytujú úplnú kontrolu nad produktovou roadmapou– možnosť rozhodnúť sa, kedy a ktoré nové funkcie alebo vylepšenia sa pridajú.

Ilustračný obrázok - Podnikový softvér na mieru

Výhody kúpi už existujúceho podnikového riešenia namiesto softvéru na mieru.

Časová dostupnosť – Existujúce softvérové riešenia sú dostupné okamžite po kúpe. Väčšina dobre postavených riešení na mieru je zverejňovaných iteratívne v priebehu času a sústreďujú sa hlavne na funkcie s najväčšou hodnotou, ale aj tak chvíľu trvá, pokým sú vyvinuté.

Žiadne riziko vývoja – Existujúce riešenia boli testované a používané inými spoločnosťami. Vytvorenie softvéru na mieru je komplikované a je ľahké ho pokaziť, preto si dodávateľov vyberajte dôkladne. 

Nižšie náklady – U existujúcich riešení sú náklady na vývoj softvéru amortizované naprieč mnohými klientmi. Je pravdepodobné, že riešenie na mieru (aj keď má menej funkcií) bude drahšie. Okrem toho, existujúce riešenia sú bežne predávané cez opakujúci sa ročný poplatok, ktorý organizácii umožňuje rozložiť náklady.

Komunita – Úspešné existujúce riešenia zvyknú mať veľké online komunity. Tieto komunity zahŕňajú expertov, fóra pre otázky a odpovede a malé spoločnosti, ktoré vytvárajú podporné softvérové produkty. Využívanie odborných znalostí iných je skvelým spôsobom ako vyťažiť z Vašej investície čo najviac.

Ďalšie vylepšenia – Väčšina existujúcich riešení je neustále vylepšovaných dodávateľom. Vývojári premýšľajú nad produktom a vymýšľajú spôsoby, ako ho vylepšiť. Je bežné platiť poplatok za podporu aby ste mali prístup k týmto vylepšeniam. Načasovanie a funkčnosť sú typicky kontrolované dodávateľom, avšak náklady na vývoj sú opäť amortizované.

Myšlienky na záver

Na záver (aby sme veci ešte viac skomplikovali) chceme uviesť, že nie je nezvyčajné vyvinúť hybridné riešenie. Občas dáva zmysel využiť väčšinu existujúceho systému a potom vyvinúť softvérový komponent na mieru pre dôležité časti procesu, ktorý neexistuje alebo nie je dostatočne dobre podporované existujúcim riešením.

Ak si myslíte, že riešenie a software na mieru je pre Vás to pravé, prosím kontaktujte nás. Veľmi radi si s Vami prejdeme Vaše možnosti.

Aké iné aspekty beriete bežne v úvahu, ak sa rozhodujete medzi kúpou alebo vývinom riešenia?

ZDROJE

https://spin.atomicobject.com/2012/11/21/enterprise-software-build-or-buy/
Handshake

Ak Vás článok zaujal a mali
By ste záujem o niektorú
službu, napíšte nám