Ilustračný obrázok človeka, ktorý píše na klávesnici

Prípadová štúdia: Zákaznícky portál pre Personálnu agentúru 📈

Nový dizajn pracovného portálu Proplusco zvýšil návštevnosť dvojnásobne a výplňenie formulára o 1140%. Integrované ERP a SEO.

Stránka “Referencia Proplusco” na webovej stránke OBS je ukážkovým príkladom toho, ako kvalitný redizajn webového sídla môže priniesť pozoruhodné výsledky. Prípadová štúdia sa zameria Zákaznícky portál pre personálnu agentúru Proplusco s ambicióznym cieľom zvýšiť počet prichádzajúcich B2B dopytov na Slovenskom a Českom trhu. 🎯

Zákaznícky portál programovaný na mieru - web portál
Zákaznícky portál na mieru

Projektové detaily 🛠️

Projekt bol komplexný a zahŕňal viacero kľúčových aspektov:

 • Tvorba multi-trhového portálu (SK, CZ, EN) 🌍
 • Prepojenie s ERP systémom 🖥️
 • Vytvorenie administračného systému na mieru ⚙️
 • Technické a organické SEO 🌱
 • Mesačná údržba a inovácia sídla 🛠️
 • Google reklama pre SK a CZ trh 📊

Štatistiky a údaje: Zákaznícky portál 📊

 • Nárast návštevnosti: Po implementácii nového responzívneho dizajnu sa celková návštevnosť portálu zvýšila dvojnásobne. 📈
 • Redizajnovaný formulár: Formulár, ktorý bol súčasťou redizajnu, zaznamenal nárast v počte vyplnení o 1140%. 📝
 • Organická návštevnosť: V priemere medziročne sa organická návštevnosť zvýšila o 34%. 🌿

Ako to všetko funguje? 🤔

Projekt sa začal dôkladnou analýzou a špecifikáciou komplexnosti. Po analýze sa pristúpilo k programovaniu mobilnej a počítačovej verzie. Následne sa prepojili ERP systém a systém vkladania pracovných ponúk. 🔄

Naprogramovaný Blog pre zákazníka
Blog na webovom sídle

Integrované systémy 🔄

V rámci projektu sa prepojili rôzne systémy, ktoré zahŕňali:

 • ERP systém pre efektívnu správu podnikových procesov 📊
 • Systém pracovných ponúk pre správu a publikovanie pracovných pozícií 📝
 • Administračný systém na mieru pre správu celého portálu ⚙️
 • Analytické nástroje na vyhodnocovanie návštevnosti a sledovanie jednotlivých návštev a prípadnej chybovosti 📈

Zaujímavé otázky a postrehy, ktoré Vás môžu tiež zaujať 🤓

 1. Integrácia s ERP systémom: Ako môže prepojenie s ERP systémom zefektívniť operácie personálnej agentúry? 🤖
 2. Technické a organické SEO: Aký je dôležitý vplyv SEO na zvýšenie návštevnosti a ziskovosti portálu? 🌱
 3. Mesačná údržba a inovácia: Ako pravidelná údržba a inovácia webového sídla prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a rastu? 🛠️
 4. Účinnosť redizajnovaného formulára: Ako redizajn formulára prispel k dramatickému nárastu v jeho vyplňovaní? 📝
Naprogramovaná kalkulačka na mieru
Výpočty podľa zákonov v praxi

Záver 🌟

Výsledkom našich prác je Zákaznícky portál s kontinuálne rastúcou návštevnosťou a ziskovosťou. Spoločnosť aktuálne posúvame na českom trhu, kde sa otvárajú ďalšie pobočky. 🚀

Chcete vedieť viac alebo máte záujem o podobný projekt? Prekonzultujte to s nami zadarmo. 📞

Týmto článkom ukazujeme, ako kvalitný redizajn, skvelé programovanie a správne nastavená online stratégia môžu priniesť pozoruhodné výsledky. 🌟

Handshake

Ak Vás článok zaujal a mali
By ste záujem o niektorú
službu, napíšte nám