Predikcia vývoja globálneho HDP v roku 2050 na základe aktuálnych trendov

Zobrazenie budúcej svetovej ekonomiky podľa HDP v roku 2050

Predpoveď Goldman Sachs naznačuje, že Ázia by mohla do roku 2050 prevýšiť globálne HDP. Významné zmeny v čele svetovej ekonomiky sú na obzore.

Podľa nedávnej správy od Goldman Sachs, sa očakáva, že rovnováha svetovej ekonomickej moci sa v nadchádzajúcich desaťročiach dramaticky zmení.

Konkrétnejšie, analytici veria, že Ázia by mohla čoskoro prekonať tradičné ekonomické veľmoci zoskupené v kategórii vyspelých trhov (DM) a stať sa najväčším regionálnym prispievateľom k svetovému HDP.

Na obrázku vyššie sme zobrazili prognózy skutočného HDP od Goldman Sachs pre rok 2050 pomocou Voronoihovho diagramu.

Dáta a zvýraznenia:
Nasledujúca tabuľka obsahuje regionálny rozpis očakávaného skutočného HDP v roku 2050. Všetky čísla sú založené na hodnotách USD/EUR z roku 2021.

RegiónSkutočný HDP v 2050 (USD/EUR trillióny)% celkového podielu
Ázia (bez DM)$90.6/77.040%
Vyspelé trhy (DM)$82.9/70.536%
Stredná a východná Európa, Blízky východ a Afrika$38.3/32.517%
Latinská Amerika$16.0/13.67%
Celkový svet$227.9/193.7100%

Podľa týchto prognóz bude Ázia (bez DM) reprezentovať 40% globálneho HDP, čo je mierne viac než očakávaný podiel vyspelých trhov, ktorý je 36%. Toto by znamenalo obrovskú zmenu oproti situácii spred 50 rokov (2000), keď DM predstavovali viac ako 77% globálneho HDP.

Ázia: Zameriavajúc sa na Áziu, Čína a India budú predstavovať väčšinu očakávaného HDP regiónu v roku 2050, hoci rast v Číne výrazne spomalí. Skutočne, Goldman Sachs očakáva, že ročný rast skutočného HDP v krajine bude v priemere 1,1% počas 2050. Toto je prekvapivo pomalšie ako očakávaný rast Ameriky, ktorý je 1,4% ročne počas toho istého desaťročia.

Latinská Amerika: Keď sa pozrieme na Latinskú Ameriku, vidíme, že tento región bude predstavovať pomerne malých 7% globálneho HDP v roku 2050. Podľa predchádzajúcich prognóz Goldman Sachs z roku 2011 mnohé krajiny Latinskej Ameriky neprekonali svoje očakávania za posledné desaťročie. Napríklad skutočný HDP Brazílie klesol z $2,7 trilióna/EUR 2.3 trilióna v roku 2010 na $1,5 trilióna/EUR 1.3 trilióna v roku 2020.

Napriek týmto výzvam, by Brazília mala stúpať v ekonomickom rebríčku a podľa týchto projekcií by mohla predbehnúť Francúzsko a Kanadu do roku 2050. 😎

Je zrejmé, že mnohé faktory budú ovplyvňovať tieto prognózy, vrátane svetových politických udalostí, technologických inovácií a environmentálnych výziev. Avšak táto analýza od Goldman Sachs nám poskytuje fascinujúci pohľad do možného budúceho smerovania svetovej ekonomiky. 🌐🚀

Záver:
V predpovediach ekonomických trendov sa skrývajú mnohé neistoty. Avšak s pochopením a pripravenosťou na tieto možné zmeny si podniky môžu lepšie naplánovať svoju budúcnosť a prispôsobiť sa svetovým ekonomickým zmenám. Je dôležité mať na pamäti, že skutočná budúcnosť bude závisieť od množstva faktorov, ktoré môžu ovplyvniť tieto predpovede. Buďme preto pripravení a ostaňme informovaní! 😉🌍📊

Zdroj: https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-future-global-economy-by-gdp-in-2050/

Handshake

Ak Vás článok zaujal a mali
By ste záujem o niektorú
službu, napíšte nám