Obrázok znázorňujúci proces, krok za krokom

Digitalizácia procesov v zdravotníctve s Ecomed: Prípadová štúdia

Digitalizácia procesov v zdravotníctve. CRM na mieru s prepojeniami hardvéru a automatickým vytváraním PDF súborov. Zistite viac.

Digitalizácia procesov: Ecomed, lídrom v oblasti zdravotníckych technológií, sa spojil s nami, aby sme spoločne preprogramovali ich existujúce riešenie. Cieľom bolo efektívnenie ich denných činností a zlepšenie komunikácie so zákazníkmi. Vytvorili sme digitálnu platformu (CRM na mieru), ktorá zjednodušila správu kalibrácie zariadení a zabezpečila bezproblémový prístup k zákazníckym záznamom. Výstupom bola rýchlejšia tvorba certifikátov k zariadeniam.

Zobrazenie CRM na mieru pre Digitalizáciu procesov. Desktop prihlásenie
Digitalizácia procesov: CRM na mieru s generovaním PDF certifikátu

Digitalizácia projektových procesov 🛠️

Projekt bol komplexný a zahŕňal nasledujúce kľúčové aspekty:

 • Analýza súčasného fungovania – analýza interných procesov 👣
 • Analýza súčasného softvérového riešenia 👁️
 • Vytvorenie užívateľsky prívetivého nového rozhrania, ktorý bude efektívnejší na správu 🖥️
 • Integrácia s existujúcimi databázami a systémami 🔄
 • Zabezpečenie dát a ochrana údajov 🔒
 • Optimalizácia pre webový prehliadač a generovanie certifikátov📱
 • Prepojenie troch váhprogramovanie HW/SW prepojenia pre presné merania 🎚️

Štatistiky a údaje z projektu 📊

 • Zvýšenie efektivity: Po implementácii riešenia sa čas strávený správou údajov a celkového procesu znížil o 40% na úkon. 📉
 • Zlepšenie konkurencieschopnosti: nová platforma je jednoduchá na používanie, šetrí čas a vytvára priestor pre nové zákazky 🌟
 • Príprava na zlepšenie zákazníckeho servisu formou zákazníckej zóny 👩‍💻
 • Digitalizácia procesov formou generovania PDF certifikátov 🎛️
Okná aplikácie pre zdravotnícky sektor CRM na mieru
Zobrazenie používania zdigitalizovaného CRM systému

Ako prebehla digitalizácia procesov? 🤔

Projekt začal dôkladnou analýzou potrieb Ecomedu a jeho zákazníkov. Po analýze sme navrhli a implementovali riešenie, ktoré bolo následne testované a optimalizované. Časťou tohto riešenia bolo aj prepojenie troch váh, ktoré umožňujú presné merania vrátane kalibrácie pipiet. Následne CRM systém klientovi vygeneruje PDF certifikát.

Záver prípadovej štúdie 🌟

Vďaka úspešnej spolupráci s Ecomedom sme vytvorili riešenie, ktoré nielen zefektívnilo a teda digitalizovalo procesy, ale aj zvýšilo spokojnosť ich zákazníkov, keďže zariadenia sú rýchlejšie nakalibrované a zaslané rýchlejšie. Projekt pokračuje ďalšími optimalizáciami a rozšíreniami, vrátane využitia prepojených váh pre presné merania. A tiež prípravou na certifikáciu a vytvorenie nadstavby v podobe klientskej zóny 🚀

Handshake

Ak Vás článok zaujal a mali
By ste záujem o niektorú
službu, napíšte nám